Laatu

HTT 5 High Tech Tubing Oy on luonut sisäisen laadunvalvontajärjestelmän (FPC, Factory Production Control) varmistaakseen, että markkinoille toimitettavat tuotteet ovat ilmoitettujen määräysten mukaisia.

Yrityksen järjestelmä sisältää kirjalliset menettelytavat, säännölliset tarkastukset ja/tai testaukset ja dokumentoinnit, joilla valvotaan asennuksella käytettäviä tarvikkeita, välineitä ja tuotannossa käytettäviä tuotantovälineitä.

FPC-MANUAALI SFS-EN 1090 (teräsrakenteet)

Yrityksellä on käytössään aina hyväksytyt (viimeisimmät revisiot) standardit FPC-järjestelmän toimivuuden täyttämiseksi ja laadunvalvontadokumentaatioiden vaatimusten täyttämiseksi.
SFS-EN 1090 standardi asettaa myös tiettyjä vaatimuksia SFS-EN ISO 9001 standardista. SFS-EN ISO 9001 (SFS-EN ISO 3834-1 kohta 6) standardin vaatimukset niiltä osin, kuin vaaditaan, on huomioitu yrityksen FPC-järjestelmää rakennettaessa.

SFS-EN ISO 3834-2

HTT 5 High Tech Tubing Oy:n toimintaohjeisto perustuu standardin SFS-EN ISO 3834-2 (Metallin sulahitsauksen laatuvaatimukset: Kattavat laatuvaatimukset) vaatimuksiin ja tarvittaessa standardin SFS-EN ISO 3834-5 (Tarvittavat asiakirjat) standardin SFS-EN ISO 3834-2 mukaisten vaatimusten osoittamiseksi hitsatuissa rakenteissa spesifikaatioiden, tuotestandardien ja viranomaisvaatimusten mukaisesti. Standardi soveltuu käytettäväksi sekä konepajassa että asennuspaikalla.

Painelaitteet ja paineenalaiset putkistot

  • Putkistojen ja painelaitteiden valmistus PED:n G-moduulin ja standardin EN 13480 moduulin A2 mukaisesti, materiaaleissa hiiliteräkset ja austeniittiset ruostumattomat teräkset sekä putkistojen asennus-, korjaus- ja muutostyöt.
  • HTT 5 High Tech Tubing Oy:n hitsausohjeet SFS-EN ISO 15609-1: 2004 mukaan, hitsaajat on pätevöity pätevyyskokeen SFS-EN ISO 9606-1 mukaisesti.
  • Kaikki painelaitteet , vesi-, höyryputki, ja tulitorvikattiloiden korjaukset sekä valmistus moduuli G:n mukaisesti.
  • Paineenalaisten- ja prosessiputkistojen valmistus ja tarkastus EN 13480 mukaan.
  • Putkistojen valmistusmoduulit
  • Hyvä konepajakäytäntö
  • Moduulit A2 ja G
  • Laatujärjestelmän valvoja: Dekra Industrial Oy

TUKES-hyväksytty kaasuasennusliike

TUKES-hyväksytty VAK-määräaikaistarkastuslupa